Sunday, 2 October 2011

gLobalisasi dan hak manusia..

  PENDAHULUAN

Berdasarkan kepada penulisan saya kali ini ialah mengenai isu globalisasi. Salah satu buku yang menarik bagi saya untuk dikongsi di dalam blog saya pada kali ini ialah

                     .GLOBALIZATION AND HUMAN RIGHT( THE NEW GLOBAL SOCIETY)

         Buku ini diedit oleh Alma Kadragic.Buku ini mengupas 8 bab yang berbeza mengenai isu globalisasi dan hak manusia dalam merealisasikan proses globalisasi itu.Buku ini telah diterbitkan oleh Chelsea House Publication.

         Secara awalnya buku ini mengulas mengenai siri masyarakat  global yang digambarkan pada masa sekarang memberikan pemahaman kepada pembaca yang mempunyai kuasa globalisasi dan kesannya terhadap dunia kita.

No comments:

Post a Comment